Leedu teraviljakasvatajad: rangemad kontrollid ei takista Venemaa teravilja sisenemist Leetu

Aušrys Macijauskas.

Teraviljakasvatajate Liidu esimees Aušrys Macijauskas ütleb, et Venemaalt pärit teravilja rangema kontrolli kehtestamine on hea samm, kuid see ei takista kogu teravilja sisenemist Leetu. Tema sõnul on vaja kontrollida üle Leedu-Läti piiri liikuvat teravilja ning keelata Venemaa teravilja import ja transiit nii Leedus kui ka kogu Euroopa Liidus (EL).

„Rangem kontroll ei takista kogu aeg Vene teravilja sisenemist Leetu, kuid see on parem kui mitte midagi. Küsimus jääb, kas rangemad kontrollid hakkavad kehtima ainult imporditud teravilja suhtes või ka Leedu kaudu transiitvabariigis oleva Venemaa ja Valgevene teravilja suhtes. Arvestades, et läbi Läti veetakse aastas üle 3 miljoni tonni Venemaa teravilja, on vaja kontrollida üle Leedu-Läti piiri liikuvat teravilja, eelkõige selle päritolu ja kvaliteeti," ütles A. Macijauskas Elta.

„On ilmselge, et Läti ei ole võimeline sellist teraviljavoogu kontrollima, seega tuleks kogu Lätist pärit teravilja pidada riskantseks. Loodame, et Leedu Seimas võtab vastu seaduse, millega keelatakse igasugune Venemaa teravilja liikumine, nii import kui ka transiit, läbi Leedu territooriumi. Euroopa Liit peaks tegema sama," märkis ta.

Tollal tervitas Leedu teraviljatöötlejate ja -kauplejate liidu president Karolis &Scaronas põllumajandusministeeriumi (MAF) sammu, nimetades seda „nutikaks viisiks, kuidas peatada voolu“.

„Tuleb rõhutada, et me räägime impordist, mitte transiidist. Karmistatud kontrollid ja kvaliteedikontroll on tõesti hea asi," ütles K. Šimas eelmisel nädalal LRT-raadiole.

„Išmaniline& asi on see, et dokumente maksustatakse üsna kõrgelt, võib-olla 15–25 eurot tonni kohta. Nende šalimide jaoks ei tasu ainuüksi selle tõttu meie šalis ja teistes šalides tulla. Dokumentide maksumuse tõus on üsna išmanus, sest iga sõiduki“, – – – – jaškino kohta võetakse proovi.

K. Šimas rõhutab, et kehtestatud bürokraatlikud piirangud muudavad teravilja importimise Leetu raskemaks ja kallimaks. Sama lähenemist võiks tema sõnul kasutada ka toodete transiidi puhul.

„Teine hea asi on see, et saab siseneda ainult tollilattu, Leedus on vist ainult 5 tolliladu heaks kiidetud, mis on väga piiratud kogus ja isegi pärast sisenemist ei saa seda laadida, sest tolliametnik peab tulema ja kontrollima kvaliteeti,– ütles teraviljatöötlejate ja -kauplejate liidu juht.

„Bürokraatlikud piirangud muudavad Leetu importimise raskemaks ja kallimaks. (...) Oleks teretulnud, kui sama tehtaks ka transiidiga, siis võib-olla ei läheks transiit läbi meie šalis“, – ütles ta.

Leedusse Venemaalt ja teistest riskiriikidest siseneva teravilja rangem kontroll algas esmaspäeval.

Lõpu põllumajandusministeeriumi teatel on alates esmaspäevast peatatud absoluutselt kõigi riskiriikidest imporditud teravilja ja toiduks mõeldud teraviljatoodete kontroll ning igast imporditud toodete vagunist või sõidukist võetakse proovid.

Siisukvaliteedi rangema kontrolli kehtestamine on vaid üks põllumajandusministeeriumi sammudest. Lähitulevikus, kui metoodilised nõuded on lõplikult paika pandud, võetakse vastu otsused ka Leedu kaudu transporditava teravilja päritolu kontrollimiseks.

Ministeerium algatas uurimise pärast seda, kui sai Ukraina põllumajandusministrilt teavet väidete kohta, et Venemaa teenib kasu okupeeritud Ukraina aladelt kolmandatesse riikidesse transporditud teraviljast.

Kõrge riskiga riikide nimekirja kuuluvad Venemaa, Valgevene, Transnistria, mis ei ole Moldova valitsuse kontrolli all, Krimm ja teised Venemaa poolt annekteeritud Ukraina okupeeritud territooriumid ning Abhaasia ja Sahartvelandi okupeeritud piirkonnad Tshinvali.

Kõikide okupeeritud piirkonnad.

Neljapäeval allkirjastas Riigi Veterinaar- ja Toiduamet (SVVT) korralduse, millega muudetakse mitte-loomse päritoluga toiduteravilja riikliku järelevalve eeskirju. Toiduteravilja ja sellest valmistatud toodete suhtes kohaldatakse samu meetmeid kui söödateravilja ja sellest valmistatud toodete suhtes.

Video