Mitmeaastaste rohumaade taastamine on lõpusirgel: EÜ kiidab Leedu ettepaneku heaks

Asociatyvi nuotr.

Euroopa Komisjon (EÜ) on esitanud Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile (EP) muudatused delegeeritud määruses, mis käsitleb püsirohumaade säilitamise sätteid. Selles tehakse ettepanek, et püsiva rohumaa alad, mida praegu ei ole deklareeritud, kuid mis on deklareerimissüsteemis (püsirohumaa maakasutus), tuleks arvestada. Seega ei peaks Leedu põllumajandustootjatele eriti huvipakkuvate muudatuste vastuvõtmisel põllukultuuride deklareerivad põllumajandustootjad jooksval aastal püsirohumaad taastama.

„Euroopa Komisjon on võtnud tõsiselt arvesse püsirohumaa taastamise probleemi, mis on praegu meie põllumajandustootjate jaoks kõige pakilisem küsimus, ja on kuulanud Leedu ratsionaalset ettepanekut, mis võiks vähendada püsirohumaa pindala ja võrdluspindala aastase suhte erinevust, ning on lisanud selle delegeeritud õigusakti muutmisse, mis on esitatud nõukogule arutamiseks. See tähendab, et Leedu põllumajandustootjad ei pea aastaid rohumaad taastama. Loomulikult on vaja leida püsiva pikaajalise lahenduse püsirohumaade jaoks, et me ei peaks mõne aasta pärast seisma silmitsi sama olukorraga," ütles põllumajandusminister Kęstutis Navickas.

Möödunud aasta detsembris saadeti põllukultuuride 2023. aasta deklaratsioonide ja kohustuslike meetmete tulemuste põhjal, kus püsirohumaa osakaal vähenes üle 5% võrreldes 2018. aasta võrdlusarvuga, põllumajandustootjatele otsused küntud püsirohumaade taastamise kohta. Pärast aktiivseid läbirääkimisi ministeeriumi ja EÜ vahel peatati need otsused kuni EÜ hinnangu saamiseni, mis võib viia püsirohumaade suhtarvu iga-aastase erinevuse vähendamiseni võrdlusarvust.

Põllumajandusminister K. Navickas on mitmel korral arutanud ELi põllumajandusvoliniku Janusz Wojciechowskiga Leedu jaoks kõige olulisema püsirohumaa küsimuse võimalikke lahendusi ning on rääkinud Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni juhi Norbert Linsiga.

Põllumajandusminister K. Navickas on arutanud ka Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehega.

Etle veebruaris esitas EÜ ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogule paketi põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamiseks, milles kordas Leedu taotlust vaadata üle püsirohumaa tasaarvestuse nõuded.

Kahe aasta veebruaris esitas komisjon ELi põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogule paketi põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamiseks, milles kordas Leedu taotlust vaadata üle püsirohumaa tasaarvestuse nõuded.

Komisjoni poolt ELi nõukogule ja parlamendile esitatud delegeeritud määruse muudatused, mis käsitlevad püsirohumaade hooldamise sätteid, jõustuvad eeldatavasti tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2024, mis tähendab, et põllumajandustootjad ei pea 2024. aastal püsirohumaid taastama.

„Tahaksin rõhutada, et strateegiliste kavade põhiregulatsioon jääb muutumatuks, 5% muutuse künnis jääb kehtima, seega peaksid GAAB1 standardit järgima kõik põllumajandustootjad, kellel on deklareeritud püsirohumaad. Neid tuleb kaitsta ja künda, kui me ei taha tulevikus uuesti püsiva rohumaa säilitamise probleemiga silmitsi seista," rõhutas minister Navickas.

Video