A.Svitojus: Poola ja Leedu põllumajandustootjate püüdlused langevad kokku

Susitikimo akimirka.

Bialystokis kohtus Põllumajanduskoja president dr Arūnas Svitojus Poola Põllumajanduskoja ja põllumajandustootjate juhtidega, et arutada Poola põllumajandustootjate proteste, provokatsioone, politsei tegevust ja tulevikuplaane. Samuti kohtus ta kohalike omavalitsustega ja osales Poola aretuskomitee koosolekul.

„Leedu Põllumajanduskojal on järjepidev koostöö Poola Põllumajanduskojaga. Poola Põllumajanduskoda – on suur ja mõjukas põllumajandustootjate omavalitsusorganisatsioon, mis tegutseb igas Poola provintsis. Vojevoodkondades on 16 üksikut koda. Leedu Põllumajanduskoda teeb koostööd nii keskkojaga kui ka iga vojevoodkonna kojaga: osaleme konverentsidel, kohtumistel, aruteludel, näitustel, ühendame ühiseid projekte ja allkirjastame memorandumeid, mis lähevad ELi ametiasutustele. Meil on palju ühiseid küsimusi Poola põllumajandustootjate ja maapiirkondades tegutsejatega ning me saame üksteiselt palju õppida koostöö, lühikese toidutarneahela tegevuste ning väikeste ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtete vahelise koostöö küsimustes.

Nädalal, mis eelnes Poola põllumajandustootjate protestile Kalvarija ja Budiski piiripunktis, pidasin palju vestlusi Poola Põllumajanduskoja ja teiste organisatsioonide esindajatega. Kuna meil on pikaajalised, usaldusväärsed ja vastutustundlikud suhted Poola Põllumajanduskojaga ja teiste Poola põllumajandustootjate organisatsioonidega, saime kokku leppida, et Poola põllumajandustootjad ei blokeeri teed, sest kui nad seda oleksid teinud, oleks see olnud tõeline katastroof mitte ainult Leedule, vaid ka Lätile. Kui me kohtusime Poola põllumajandustootjatega, teatasime selgelt, et suurem probleem nii Poola, Leedu kui ka Läti jaoks on roostetanud teravili. Seetõttu peab iga riigi parlament võtma kiireid ja tõhusaid meetmeid, et keelata põllumajandus-, toidu- ja paratoodete import ja transiit Venemaalt, Valgevenest ja kolmandatest riikidest. Olen teavitanud poolakaid, et Leedu Põllumajanduskoda pöördus 27. veebruaril Leedu Seimi poole selle küsimuse lahendamiseks. Selleks, et ohjeldada agressiivse riigi tegevust, peame säilitama sõbralikud suhted oma naabritega.

Me peame käituma väärikalt, et Poola, Leedu ja Läti vahel ei tekiks tüli ja et me ei tekitaks riikidevahelisi pingeid, mida idapoolsed jõud võiksid ära kasutada. Oleme koos Poola põllumeestega arutanud provokatsioone, millele me ei tohi alluda, ja me peame jääma valvsaks lõhede ja vastasseisude suhtes, mis tekitavad pingeid meie riikide vahel. Poolakad on hästi teadlikud, et Ukraina vajab täna väga palju abi ja toetust, ning selles küsimuses on Poola ja Leedu põllumajandustootjad üksmeelselt ühel meelel. Me arutasime ka 12.-13. veebruaril. Tuletan teile meelde, et üks teatise punktidest on Venemaalt pärit toiduainete impordi keeld Euroopa Liitu. Teatisele kirjutasid alla Poola, Läti, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia põllumajanduskoja esindajad. Ja Poola parlament võttis 8. märtsil vastu resolutsiooni, milles kutsutakse EÜd üles blokeerima põllumajandustoodete importi Venemaalt ja Valgevenest. Nii et Poola ja Leedu ambitsioonid on samad," ütles Poolast naasnud EKA president dr A. Svitojus.

Žemės ūkio rūmai

Video