Euroopa Parlament võtab vastu ökoloogiareeglid: millised väited eksitavad tarbijaid ja millised mitte

Asociatyvi nuotr.

Euroopa Parlament on kinnitanud oma seisukohta ELi eeskirjade kohta, et vältida tarbijate eksitamist ja kehtestada tingimused toodete keskkonnamõju käsitlevate väidete põhjendamiseks.

EL on juba hiljuti vastu võtnud eeskirjad, mis keelavad tarbijate eksitamise toodete keskkonnamõjude kohta. Täna vastu võetud eeskirjade eelnõus on sätestatud nõuded ja tähtajad toodete keskkonnasõbralikkuse tõendamiseks, näiteks selle kohta, kas need on "keskkonnasõbralikud", "biolagunevad" või "veesäästlikud". ELi riigid peaksid määrama asutuse, mis vastutab šious väidete kasutamise lubamise eest. Parlamendiliikmed teevad ettepaneku kehtestada 30-päevane tähtaeg väidete kontrollimiseks, selgub Euroopa Parlamendi pressiteatest.

Euroopa saadikud teevad ettepaneku keelata jätkuvalt ökoloogiliste väidete kasutamine, et toode on neutraalse, vähendatud või positiivse keskkonnamõjuga, samuti väidete kasutamine, mis põhinevad süsinikuühendite kasutamisel. Ištake kehtiks väidete suhtes, mille eesmärk on kajastada kasvuhoonegaaside jääkkogust.

Vältimaks ebaproportsionaalset halduskoormust, ei kohaldataks uusi eeskirju mikroettevõtetele (üheksa või vähem töötajat ja kuni 2 miljoni euro suurune aastakäive), samas kui väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel oleks täiendav aasta aega eeskirjade kohaldamiseks valmistuda. Eeskirjade mittetäitmine tooks kaasa trahvi kuni 4% ettevõtte aastakäibest või riigihangetest väljaarvamise.

Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip ütles, et uuringud näitavad, et enam kui pooled toodete keskkonnasõbralikkuse kohta esitatud väited on ebaselged, eksitavad või põhjendamatud.

„Me ei saa rääkida rahulolevatest tarbijatest, kui suur osa keskkonnaalastest väidetest on valed. Me ei saa rääkida võrdsetest võimalustest meie ettevõtete jaoks, kui mõned ettevõtjad panevad toime pettusi. Usun, et täna oleme vastu võtnud tasakaalustatud eeskirjad, mis tagavad selguse meie tarbijatele ja kauplejatele," rõhutas ta.

Teine teine parlamendiliige Cyrus Engerer lisas, et on oluline vältida tarbijate eksitamist ja uued eeskirjad aitavad seda saavutada.

„Me tagame, et ettevõtetel on vajalikud vahendid, et järgida jätkusuutlikkust ja põhjendada toodete keskkonnaalase usaldusväärsuse kohta esitatud väiteid teaduslikult“, – ütles ta.

Euroopa Parlamendi esimeseks seisukohaks saanud ELi eeskirjade eelnõud toetas 467 parlamendiliiget, 65 oli vastu ja 74 jäi erapooletuks. Eeskirjade edasise kooskõlastamise ELi nõukoguga võtab üle uus valitud parlament pärast 9. juunil toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Video